Dobøich s.r.o. / Diman s.r.o./ Dobøich Plus, družstvo

 

H o m eD o b ø i c h o v i c eD O B - I n v e s tSpráva nemovitostíK u k á t k oS á l  dr. F ü r s t a

 


S V J   5 4 1


S V J   9 5 1


S V J   5 8 2


S V J   1 0 8 1


S V J   1 0 8 4


S V J  1 5

administrace

 

DOBØICH s. r. o.

Sídlo: Dobøichovice, 5. Kvìtna 3., okres Praha-západ
IÈ: 648 27 640
Spoleènost je zapsána v Obchodním rejstøíku u Mìstského soudu Praha oddíl C, vložka 62700
Jednatelé: Ing. Magda Havlíková (tel. 602 660 960), Ing. Magdaléna Kadlecová (tel. 606 620 920)
dobrich@dobrich.cz
 

DIMAN s. r. o.

Sídlo: Dobøichovice, 5. Kvìtna 3., okres Praha-západ
IÈ: 648 27 615
Spoleènost je zapsána v Obchodním rejstøíku u Mìstského soudu Praha oddíl C, vložka 64006
Jednatelé: Ing. Magda Havlíková (tel. 602 660 960), Ing. Josef Sikyta
dobrich@dobrich.cz

 

DOBØICH PLUS, družstvo

Dobøich Plus, družstvo

Sídlo: 5. kvìtna 3, 252 29 Dobøichovice

IÈO: 00147800

Spoleènost je zapsána v Obchodním rejstøíku u Mìstského soudu Praha oddíl Dr 26

Pøedseda: Ing. Stanislav Mikeš

gabeva@volny.cz


 


Aktuální Kukátko


Aktuálnín èíslo


s á l  dr.F ü r s t a


Správa nemovitostí

 
administrace